ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο.
Εκλέγεται για δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση, µε δύο (2) αναπληρωματικά µέλη του, σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών µελών του σωματείου.
Το Δ/Σ αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου.

Στις αρχαιρεσίες της 6/4/2013 κατά τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, εκλέχθηκαν τα μέλη του Δ/Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ως εξής:

Το νέο πενταμελές Δ/Σ
Χαλκιαδάκης Μανούσος
Γαλανάκης Εμμανουήλ
Ζαχαράκης Κωνσταντίνος
Δροσάκης Ιωάννης
Τσουντάνης Κων/νος


Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος


τηλ: 6974317338
τηλ: 6944360498
τηλ: 6945154499
τηλ: 6974070667
τηλ: 6946588901

Η θητεία του Δ/Σ είναι διετής.