ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ

Στην Ελλάδα οι «εισαγωγές» των σκληρότριχων και λειότριχων Istarski, γίνονται (τουλάχιστον μέχρι σήμερα) κατά κανόνα από τα γειτονικά σύνορα των Σκοπίων και της νότιας Σερβίας (ακόμα και της Αλβανίας), με σκοπό να χρησιμοποιηθούν είτε στο κυνήγι του λαγού είτε του αγριόχοιρου.
Σκυλιά πολύ χαμηλού αγοραστικού κόστους, που μερικές φορές συνοδεύονται από Pedigree για τα οποία κανείς δεν είναι σε θέση να πει με σιγουριά, αν πράγματι αφορούν τα συγκεκριμένα σκυλιά, ή αν είναι ψεύτικα. Αυτό φυσικά συμβαίνει σε όλα τα εισαγόμενα σκυλιά από αυτές τις περιοχές των νότιων Βαλκανίων, ανεξαρτήτου ράτσας. «Θα σου βρω χαρτιά αν θέλεις και θα κοστίσουν περίπου 50ευρώ το καθένα», είναι η στερεότυπη φράση των Σκοπιανών και Σέρβων εμπόρων σκυλιών.
Πολλά από τα παραπάνω εισαγόμενα Istarski, από άποψη μορφολογίας καταφέρνουν να ξεπεράσουν το «μέτριο», και πολλά άλλα επίσης καταφέρνουν να έχουν πολύ καλή απόδοση στο κυνήγι του λαγού και του γουρουνιού. Όμως, παρατηρώντας ένας γνώστης της φυλής τα σκυλιά αυτά να κυνηγούν, θα καταλάβει γρήγορα ότι απέχουν σημαντικά από τις προδιαγραφές του εργασιακού τύπου γης φυλής τους, γιατί ο εργασιακός τύπος των Istarski είναι πολύ χαρακτηριστικός και δε μοιάζει με καμία άλλη ράτσα στον κόσμο.

Τα Istarski είναι μια φυλή, που επί αιώνες αναπτύχθηκε και προσάρμοσε τα κυνηγετικό της στυλ, στην Ίστρια και τις Δαλματικές ακτές, σε βραχώδη και άγονα εδάφη, με έντονο μεσογειακό κλίμα. Εισήχθηκε σε γειτονικές περιοχές, που όμως με την πάροδο των χρόνων ανάλογα με τη διαφορετικότητα των εδαφών τους και του κλίματός τους, η φυλή υπέστη αναλογικά «μετάλλαξη» (λόγω των φυσικών πιέσεων), κυρίως στα εργασιακά της χαρακτηριστικά.
Έτσι, η επί αιώνες καλλιέργεια της φυλής στα μεν Μεσογειακά εδάφη της νότιας Ιταλίας δεν επέφερε εμφανείς διαφοροποιήσεις στο εργασιακό της στυλ, γιατί ούτε σημαντικές εδοφοκλιματολογικές διαφορές των δύο περιοχών υπάρχουν, ούτε οι ίδιοι οι κυνηγοί επεδίωξαν κάτι τέτοιο, στα δε πεδινά εδάφη της Σερβίας και των Σκοπίων (με την πυκνή βλάστηση και το έντονο ηπειρωτικό κλίμα), επέφερε τελικά μια σημαντική μετάλλαξη στο εργασιακό στυλ της ράτσας, γιατί και οι φυσικές πιέσεις από τις εδοφοκλιματολογικές διαφορές είναι μεγάλες και το στυλ κυνηγίου διαφοροποιείται σημαντικά από αυτό της Δυτικής Κροατίας, με αποτέλεσμα οι κυνηγοί να επεμβαίνουν στην προσαρμογή του εργασιακού στυλ των Istarski στα δικά τους εδάφη.

Ο κυριότερος στόχος των Ομίλων κυνηγετικών φιλών, δεν είναι να προμηθεύσουν τα μέλη τους σκυλιά που απλά να ξεφωλιάζουν λαγούς (γιατί εξ’ άλλου λαγούς ξεφωλιάζουν και όλα τα ημίαιμα σκυλιά του κόσμου) αλλά, να αναπαράγουν σκυλιά που να ανταποκρίνονται απόλυτα στα εργασιακά και μορφολογικά στάνταρ της φυλής τους.

Στη θεματολογία της ιστοσελίδα μας «Πρότυπο φυλής» περιγράφονται λεπτομερώς τόσο τα μορφολογικά όσο και τα εργασιακά στάνταρ των Istarski. Είναι πολύ σημαντικό για ένα μερακλή λαγοκυνηγό που θέτει υψηλά στάνταρ για την αναπαραγωγή των σκυλιών του, να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα υψηλά στάνταρ των γεννητόρων του. Γιατί ξέρει ότι η καλλιέργεια των φυλών βασίζεται στα γονίδια και όχι στα λόγια.

Πρώτο μέλημα του Ομίλου μας, μετά τη σύστασή του, ήταν να δημιουργήσει δύο μητρώα σκυλιών.
Στο μεν πρώτο «Μητρώο Σκυλιών» εγγράφει όλα τα υπάρχοντα καθαρόαιμα σκυλιά των μελών του, ανεξαρτήτως ύπαρξης πιστοποιητικών και pedigree.
Στο δε δεύτερο «Μητρώο Επιλεγμένων Γεννητόρων» εγγράφει, μετά από σχετικές διαδικασίες και εξέταση προτύπων, αποκλειστικά και μόνο πιστοποιημένα σκυλιά από καθαρές γραμμές Κροατικής εκτροφής, που αποδεδειγμένα ανταποκρίνονται στα μορφολογικά και εργασιακά στάνταρ της φυλής και μπορούν να αναπαράγουν ικανούς απογόνους. Πάνω σε αυτούς τους «Επιλεγμένους Γεννήτορες» θα στηριχτεί στο εξής η επιλεκτική αναπαραγωγή της ράτσας στην Ελλάδα.

Οι ιδιοκτήτες των «Επιλεγμένων Γεννητόρων» εφοδιάζονται με ειδικό «Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Αναπαραγωγής» για τα Επιλεγμένα σκυλιά τους.
Όλα τα ζευγαρώματα, οι γέννες και οι επιδόσεις των κουταβιών των «Επιλεγμένων Γεννητόρων» παρακολουθούνται και ελέγχονται από την «Επιτροπή Βελτίωσης αναπαραγωγής» του Ομίλου, και τα κουτάβια που προέρχονται από τις γέννες αυτές, συνοδεύονται επί πλέον από το ειδικό «Πιστοποιητικό Ζευγαρώματος – Γέννας».
Η «Επιτροπή Βελτίωσης Αναπαραγωγής» στη συνέχεια εξετάζει μορφολογικά, όλα τα πιστοποιημένα κουτάβια στην ηλικία του ενός έτους και μόνο όσα κουτάβια εγκριθούν μορφολογικά, συνεχίζουν να παρακολουθούνται στα εργασιακά τους χαρακτηριστικά, μέχρι την τελική εγγραφή τους στο «Μητρώο Επιλεγμένων Γεννητόρων», ή την απόρριψή τους από αυτό.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΟΦΙΙΕ, οι ιδιοκτήτες των «Επιλεγμένων Γεννητόρων» οφείλουν να παρέχουν υψηλό επίπεδο διαβίωσης, κυνηγετικής δραστηριότητας και ιατρικής φροντίδας στους Επιλεγμένους Γεννήτορες. Υποχρεούνται επίσης να τα διαθέτουν για ζευγάρωμα αποκλειστικά και μόνο με άλλους Επιλεγμένους Γεννήτορες, πάντα σύμφωνα με τον Κανονισμό Αναπαραγωγής Σκύλων του ΚΟΕ και με τις εκάστοτε υποδείξεις της Επιτροπής Βελτίωσης Αναπαραγωγής του ΟΦΙΙΕ.

Οι ιδιοκτήτες των θηλυκών «Επιλεγμένων Γεννητόρων» ενημερώνουν το Δ/Σ για την πρόθεσή τους να τα ζευγαρώσουν, τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν από την πιθανολογούμενη περίοδο οίστρου. Ο χρόνος αυτός θεωρείται απαραίτητος για τον προσδιορισμό του κατάλληλου αρσενικού Επιλεγμένου Γεννήτορα, ανάλογα με τους στόχους βελτίωσης της αναπαραγωγής.
Ενημερώνουν επίσης την πρώτη ημέρα που θα διαπιστώσουν τα πρώτα σημάδια του ερχομού του οίστρου, ώστε να γίνει έγκαιρα η σχετική συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του Επιλεγμένου αρσενικού.

Διευκρινίζουμε ότι ο ΟΦΙΙΕ έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αποκλειστικά και μόνο στα ζευγαρώματα και στις γέννες μεταξύ των «Επιλεγμένων Γεννητόρων». Αντίθετα δεν ελέγχει ούτε πιστοποιεί ζευγαρώματα και γέννες σε ζώα που είναι εγγεγραμμένα μόνο στο «Μητρώο Σκυλιών».

Για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Δ/Σ του ΟΦΙΙΕ.